Add your business to ZipLeaf for free!
 Thailand Business Directory
คลินิก ศัลยกรรมตกแต่งนพรัตน์

22 ถนนพระรามเก้า ซอย 57 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง, กทม., Bangkok, 10250, Thailand

คลินิก ศัลยกรรมตกแต่งนพรัตน์
About คลินิก ศัลยกรรมตกแต่งนพรัตน์

Established January 2001

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง จบการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ในขณะเดียวกันได้ศึกษาวิชาการทางด้านศัลยกรรมอย่างต่อเนื่อง จากอดีตอาจารย์แพทย์ และประสบการณ์มากกว่า20 ปีด้วยผลงานการผ่าตัดด้านศัลยกรรมตกแต่งมากกว่า2,000รายต่อปี ตลอดระยะเวลาการทำงานได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ในสื่อต่างๆทั้งหนังสือและรายการทีวี ในปี 2557 นพ. นพรัตน์ มีความตั้งใจที่จะสร้างโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมตกแต่งที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยสูง โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดแก่คนไข้ทุกคน การออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลได้รับ การดูแลรายละเอียดจากคุณหมอโดยตรงเพื่อให้ได้โรงพยาบาลที่มีทั้งความสวยงาม และมีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูง


เสริมจมูก, ศัลยกรรมจมูก, คลินิกเสริมจมูก, เสริมจมูกผู้ชาย, คลินิกศัลยกรรมจมูก, เสริมจมูกชาย, เสริมจมูกธรรมชาติ
Photo Gallery

No photos have been uploaded yet.

Hours of Operation
 • Sunday
 • 9:00 am - 6:00 pm
 • Monday
 • 9:00 am - 6:00 pm
 • Tuesday
 • 9:00 am - 6:00 pm
 • Wednesday
 • 9:00 am - 6:00 pm
 • Thursday
 • 9:00 am - 6:00 pm
 • Friday
 • 9:00 am - 6:00 pm
 • Saturday
 • 9:00 am - 6:00 pm
Location
Products & Services
Latest Articles/News

No news or articles are available right now.

Is this your business? Click Here     [Listing #26789]